WIJ ZIJN
SHORE CONNECTION.

Zit je vol met ideeën, maar heb je geen tijd om ze uit te voeren? Of heb je juist een gebrek aan ideeën over hoe je meer klanten kunt aantrekken? Laat ons je helpen!
Wij helpen jou met het verhaal van jouw bedrijf, product of dienst te vertellen - met de juiste woorden & beelden, aan de juiste mensen.
Bel Lisa: 06-2468 93 74 | Bel Nora: 06-1020 79 10 info@shoreconnection.nl
Back to top

Onze Algemene Voorwaarden + AVG

Shore Connection / Onze Algemene Voorwaarden + AVG

ALGEMENE VOORWAARDEN

De opdrachtgever gaat akkoord met deze voorwaarden zodra er een schriftelijk akkoord tot de opdracht is gegeven.

 

 • Een eerste gesprek per Skype of telefoon met ons is altijd compleet gratis en geheel vrijblijvend. We bespreken dan jouw wensen en de mogelijkheden die wij jou kunnen bieden.

 

 • Offerte:

Na een eerste gesprek ontvang je van ons een voorstel met offerte. De offerte is ook geheel gratis en vrijblijvend. Er zit een houdbaarheidsdatum aan de offerte. Als je de offerte na die datum accepteert, dan kan het zijn dat de tarieven moeten worden aangepast. Als de offerte in de tussentijd niet volledig blijkt aan te sluiten bij je wensen, dan passen we hem ook graag voor je aan.

 

Alle door ons genoemde prijzen en tarieven zijn exclusief 21% BTW. Die wordt toegevoegd aan de factuur.

 

 • Aanvullende diensten:

Zaken die niet in de offerte staan vallen niet onder de afgesproken prijs. Indien opdrachtgever aanvullende diensten of producten wil ontvangen, dan wordt de prijs daarop aangepast.

 

 • Na het akkoord:

Wanneer je schriftelijk akkoord bent gegaan met de offerte gaan wij voor je aan het werk. De kosten van het gedane werk zijn voor de opdrachtgever.

 

 • Facturatie bij een kortlopende opdracht:

Wanneer wij een kortlopende opdracht hebben afgerond ontvang je de factuur.

Soms is er sprake van een tussentijdse betaling. Die wordt duidelijk op de offerte aangegeven.

 

De datum van plaatsing, het bestellen van het drukwerk, of andere acties van de kant van de opdrachtgever zijn daarbij niet van belang. Als wij het werk hebben afgerond dan sturen wij de factuur toe. Uiteraard is er overleg met de opdrachtgever over of de opdracht zo naar behoren is afgerond.

 

 • Facturatie bij een langlopende opdracht:

Loopt een opdracht voor meer dan een maand, dan stellen wij op een van de eerste werkdagen van de volgende maand een deelfactuur op voor het werk dat in de voorafgaande maand verricht is. Zo hoeft de opdrachtgever nooit in één keer het gehele bedrag te betalen, maar spreiden we de betaling en houden wij onze cashflow gezond. Soms is er sprake van een tussentijdse betaling. Die wordt duidelijk op de offerte aangegeven.

 

Bij uitzondering ontvangt de opdrachtgever de factuur een paar dagen later dan aan het begin van de maand, bijvoorbeeld als aan het eind van de maand de opdracht bijna is afgerond. Dan volgt de restfactuur in één keer een paar dagen later.

 

 • Tussentijds stopzetten:

Indien de opdracht tussentijds wordt stopgezet, na het geven van een schriftelijk akkoord, om welke reden dan ook, dan sturen wij een factuur voor het gedane werk die betaald dient te worden door de opdrachtgever. Het werk dat niet is afgemaakt blijft daarbij ons eigendom.

 

 • Controle en eigen verantwoordelijkheid:

De opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het controleren en goedkeuren van het door ons geleverde werk. Uiteraard streven wij ernaar foutloos werk te leveren, maar wij kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor (spel-) fouten. Ook eventueel daaruit voortvloeiende kosten zijn voor de opdrachtgever. Het herstellen van eventuele fouten en bijvoorbeeld drukwerk zijn voor kosten van de opdrachtgever indien die zijn akkoord op het geleverde werk heeft gegeven.

 

 • Akkoord met gedane werk:

Wanneer de opdrachtgever de factuur voor het gedane werk heeft betaald, is hij daarmee automatisch akkoord gegaan met het geleverde werk. Er zullen daarna geen kosteloze aanpassingen meer door ons worden gedaan, tenzij in overleg.

 

 • Op tijd betalen:

Wanneer wij ons werk geleverd hebben zoals we dat hebben afgesproken, stellen wij het op prijs dat ook onze factuur wordt betaald zoals we dat hebben afgesproken. Onze betaaltermijn is standaard 14 dagen. De betaaltermijn kan afwijken van deze standaard; dit is dan vooraf schriftelijk vastgesteld. Wanneer de betaling te lang op zich laat wachten dragen wij de factuur over aan een incassobureau. Hiervoor brengen wij kosten in rekening. Deze kosten bedragen tenminste 15% van het factuurbedrag met een minimum van € 40,-.  Wanneer wij andere afspraken maken moeten deze van te voren zijn vastgelegd.

 

 • Eigendomsrecht van het werk:

Het eigendom van het door ons gedane werk ligt bij ons totdat de daaruit voortvloeiende factuur is betaald.

 

 • Overmacht:

In geval van overmacht, bijvoorbeeld bij ziekte of plotselinge, onverwachte afwezigheid van opdrachtgever, opdrachtnemer of derden, proberen we dit samen op redelijke wijze op te lossen. Als opdrachtgever onverwacht meer tijd nodig heeft dan is dat geen probleem, mits het in goed overleg gebeurt. Afhankelijk van de duur van de afwezigheid wordt de opdracht op een later moment nog eens besproken.

 

 • Bereikbaarheid:

Wij zijn bereikbaar via telefoon, whatsapp of email. Gun ons buiten reguliere kantoortijden en in geval van een vrije dag of vakantie wat meer tijd om bij je terug te komen. Wij reageren altijd zo snel mogelijk op een bericht.

 

 • Je kunt alles met ons bespreken om de opdracht zo gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Goed contact en het nakomen van afspraken vinden wij zeer belangrijk. Voel je vrij om contact met ons op te nemen als je niet tevreden bent. En natuurlijk ook als je wél tevreden bent! Want daar streven we tenslotte naar.

 

WET AVG
Verzamelen persoonsgegevens door Shore Connection
 
Voor Shore Connection ontvangen wij e-mails van relaties, soms met hun bedrijfsgegevens erin. Die gegevens verstrekken zij zelf in hun bericht, soms vragen wij naar gegevens die wij nodig hebben om ons werk uit te kunnen voeren (grondslag = uitvoering overeenkomst). Bijvoorbeeld paswoorden bij hun hosting provider, hun KvK nummer voor de factuur, etc. Met deze gegevens wordt zorgvuldig omgesprongen. Behalve in de Google mail worden sommige paswoorden opgeslagen in een document in Google Drive dat niet wordt gedeeld.
 
Wanneer iemand aangeeft dat zij willen dat wij informatie verwijderen, dan zullen wij dat doen. Dat is tot op heden (1/3/2018) nog niet voorgekomen. Ook is er nog nooit een datalek geweest.
 
Voor onze facturatie gebruiken wij MoneyMonk (https://www.moneymonk.nl/veiligheid), voor de e-mail Google mail en voor onze nieuwsbrief MailChimp.
 
In MailChimp staan namen en emailadressen van degenen die zich hebben aangemeld voor onze nieuwsbrief. Daar hebben zij zich persoonlijk voor ingeschreven en voor aangemeld. Deze emailadressen worden voor geen enkele andere reden gebruikt.

Dat wordt ook vermeld in de inschrijfwidget op onze site, in de footer en in de blog pagina sidebar.

https://mailchimp.com/legal/privacy/